Lill-Skruttans ordlista

Namn och familj
Ella                                                                                      Ella
mamma eller mommy                                                          mamma
pappa eller daddy                                                                pappa
mammo eller marmor                                                          farmor
mommo                                                                               mormor
Ann                                                                                     Ann
Ulle                                                                                     Olle
Wesss                                                                                 Wes
Ruffell                                                                                 Russell
Ana                                                                                     Ana
adidin                                                                                  Anakin
Alixs                                                                                   Alex
Effi                                                                                      Effi
Emini                                                                                  Emliy
Tascha                                                                                Tascha
Loulou                                                                                Loulou
Monny                                                                                Molly
Basse                                                                                  Bamse
Sku                                                                                     Lille Skutt
Pippi                                                                                   Pippi
Affo                                                                                    Alfons
Piigou                                                                                 Pingu  
Kaasso                                                                                Karlsson (på taket)
Abbe                                                                                   Abbe (från "Höjdarna")
Bebbe                                                                                  Bebbe (från "Höjdarna")
Silva                                                                                    Silvia (från "Höjdarna")
Fanke                                                                                  Franke (från "Höjdarna")
Lippo                                                                                  Lipton
Tazooo                                                                                Tazo
Kalla (men säger baby Kalla)                                             Carla
Griffin (men säger baby Griffin)                                         Griffin


Djur
tatt                                                                                       katt
voffvoff                                                                               hund
fish                                                                                      fish
crocidaj (avancerat från doddidaj)                                       crocodile
lajin                                                                                      lion
dacki                                                                                    ducky
babbit (hennes version av "ribbit" vilket                              groda
            är vad grodorna säger här i USA)                          
bassifaj                                                                                butterfly
dajsasså                                                                               dinosaur
fann                                                                                     elefant
appa                                                                                    apa
manki                                                                                  monkey
sibba                                                                                   zebra
mass                                                                                    mask
mouse                                                                                  mouse
mus                                                                                      mus
bunni                                                                                   bunny (kanin)
hoohou                                                                                uggla    
kakkakka                                                                             höna
kackadoodidoo (cuckadoodledoo som tuppen säger här)    tupp
kycking                                                                                kyckling
hopphopp                                                                            ekorre
panda                                                                                   panda  
paffin                                                                                   puffin  
stuss                                                                                     struts    
bagg                                                                                     bug
hess                                                                                      häst


Saker
boull                                                                                  boll
tol                                                                                      stol
tjä                                                                                      chair
souuffa                                                                              soffa
couch                                                                                couch
paci                                                                                   pacifier/napp
böja                                                                                   blöja
klussa                                                                                klossar
bock                                                                                  block
toon                                                                                   torn
tower                                                                                 tower
bajsibajs                                                                             bajsblöja (kan även vara "under produktion")
glasogonini                                                                        glasögon
glasses                                                                               glasses
vang                                                                                   vagn
väcka                                                                                 väska
paper                                                                                  paper
fajje track (ibland mer "fajjefack")                                    fire truck
embilens                                                                            ambulance
truck                                                                                  truck
bill                                                                                     bil
kaa                                                                                     car
buss/bass                                                                           buss
boutt                                                                                  båt/boat
taxi                                                                                    taxi
book                                                                                  bok/book
hiss                                                                                    hiss
ty                                                                                       staty
tava                                                                                   tavla
dattoo                                                                                dator
närna                                                                                 stjärna
monne                                                                                måne
moon                                                                                  moon
ljuusss                                                                                ljus
molln                                                                                  moln
spoon                                                                                 spoon
skee                                                                                   sked
tjidoo                                                                                  skidor
snou                                                                                   snö/snow
mat                                                                                    mat
soap                                                                                   soap
mannaou                                                                            ballong


Färger
liila                                                                                    lila
pöpöl                                                                                 purple
bao                                                                                    brown
jellou                                                                                 yellow
blu                                                                                     blue
blå                                                                                     blå
whitt                                                                                 vit
woajt                                                                                 white


kläder
moussa                                                                              mössa
hatt                                                                                     hat
shoe                                                                                   shoe  
sko                                                                                     sko
vatte                                                                                   vante
stuppa                                                                                strumpa
busso                                                                                  byxor
jacka                                                                                   jacka
jamas                                                                                  pyjamas
känning                                                                              klänning
töjja                                                                                    tröja


mat
mollk                                                                                mjölk
passta                                                                                pasta
bedsick                                                                            breadstick
kessj                                                                                 kex
frukoss                                                                             fruktpuré
joggu                                                                                yoghurt
rise cake                                                                           rise cake
vadde                                                                               vatten
wåddö                                                                              water
apple                                                                                 apple
pärå                                                                                   päron
mannaoun                                                                         banan
osst                                                                                    ost
cheese                                                                               cheese
ätta                                                                                    ärta
brockibi                                                                            broccoli
boulle                                                                                bulle
kakka                                                                                kaka
pangakaka                                                                        pannkaka
ris                                                                                      ris
tatis                                                                                    potatis
fisk                                                                                    fisk


kroppen
hand                                                                                 hand
amm                                                                                 arm
foot                                                                                   fot/foot
toe                                                                                    tå
tumme                                                                              tumme
magge                                                                              mage
belli                                                                                  belly
ögga                                                                                 öga
ajj                                                                                     eye
oura                                                                                  öra
munn                                                                                mun
hakka                                                                               haka
näsa                                                                                  näsa
hår                                                                                    hår


Adjektiv
stoooo                                                                               stor
liite                                                                                    liten
tuuunnng                                                                          tung
haj                                                                                     high
vassss                                                                                vass
vamm                                                                                varmverb
tissa                                                                                   kissa
sliipi                                                                                  sleeping
makka                                                                               smaka
cooking                                                                             cooking
douussja                                                                            duscha
drammin                                                                            drumming
bada                                                                                   bada


"riktningar"
upp                                                                                    upp
app                                                                                    up
ne                                                                                      ner
dao                                                                                    down
dää                                                                                    där/thereuttryck
no                                                                                      no
naj naj                                                                               night night
baj baj                                                                               bye bye
idåå                                                                                   hejdå
yeah                                                                                 yes

småord
den                                                                                    den
dääe                                                                                   där
maj                                                                                    my
majn                                                                                  mine


2-ords meningar
big boull                                                                           big ball
sit dao                                                                               sit down
ajdaj                                                                                  all done
lavjo                                                                                 love you
wåntitt                                                                              want it
kam + namn                                                                    come namn
fell dow                                                                            fell down
all done                                                                            all done
wash hands                                                                      wash hands
lagga mad                                                                         laga mat


3-ords meningar
no wåntitt                                                                        don´t want it
Ajpushyjo                                                                       I push you (betyder eg. "push me!")
upadaow                                                                         up side down
namn + wash hands
namn + is sliipi                                                                namn + is sleeping/sleepy
namn + isschiik                                                               namn + is sjuk


Sånger
Aaaaaa sliipi.... dingdangdong                                        "Are your sleeping" (Broder Jakob)
ABCD                                                                            "ABCD"
bing (sträcker upp handen ovan huvudet)                       "Blinka lilla stjärna"
babbelbabbel pop                                                            "See all the fish that swimming in the water...
                                                                                        .... bubble bubble pop"    
Fajjetrack faajefack                                                          "Fire truck"
Happy....tojo....                                                                "Happy birthday"    
Hoooaaaa buff                                                                 "När trollmor har lagt..."        
Mackoo Iiiaaaa                                                                 "Old MacDonald had a farm"